Skip to main content
titelbild quer

Wat en Opräjung

vum Ulla Reusteck

 

Et Beckersch Len hatt zwei Pänz, ne Jung un e Mädche. Ne Wunsch vun dä zwei wor, wie dat bei Puute jo öftersch vörkütt, e klei Huusdeer. Noh langem hin un herr hatt sich de Familich op e Kning jeeinich. Wann mer su e Deer  hann möch, jit et eehsch ens vill ze üvverläje un zo kaufe.
Ne Stall, Strüh, Foder un wat söns noch all. Dann woodt dat Deer usjesook. Do, do! Dat klei wieß Kning sollt et sin! Un et woodt och tireck op der Name Susi jedäuf.

De Ströpp hatten ehr Freud un dem Susi jingk et jot. Et dät en nem Stall om Balkong wonne un dachsüvver dorf it och en der Wonnung eröm höppe. Ne Plaaz, wat däm Deer ärch jot jefalle hätt, wor och flöck jefunge. Et wor der Blomekaste om Balkong zwesche de Jeranie. Vun do us kunnt et de Stroß beäuje, un et sohch och der Bus vörüvver fahre.

Et Rita, en Fründin vum Len, fuhr jede Morje noh de Arbeit mem Bus beim Len verbei. Beim Erusloore us däm Busfinster sohch et ne wieße Fleck zwesche de Blome. Et Rita woss nit wat dat wor, un reef tireck beim Len aan. Do verzallten et Len, dat ehr Pänz e wieß Kning hädden, wat jän em Blomekaste setze dät. Dat wör dä wieße Fleck.

Et jingk en längere Zick vörüvver un alles wor prima. Bes, jo bes op eimol et Susi fott wor. Eifach fott. Dä!
Üvverall, bei de Nohbere un Fründe, woodt jefrohch ov einer dat Deer jesinn hätt, udder wä dat Kning vum Balkong us metjenomme ov jestolle hann künnt. Leider wor et Susi  nirjens mih ze finge.
Zo allem Unjlöck wor et och noch koot vör Poschte.
Wat mer sich do nit alles usmolt un passeere kann, et ess e Elend. Vielleich för ander Puute als Jeschenk? Ov noch schlemmer! Dat et en ene Kochpott kütt? O Jömmich! All hatte se e schläch Jeföhl.

E half Johr späder, et wor koot vör Chressdach, bimmelten  öm sibbe Ohr morjens et Tilefon. Jet mööd reef et Len: „Wat, ess loss?“ Et Rita wor dran. „Et deit mer leid, dat ich dich esu fröh störe. Jangk ens flöck op der Balkong. Do setz et Susi em Blomekaste. Ich hann et jrad beim Vörbeifahre mem Bus jesinn“. „Sag, wells do mich veräppele am fröhe Morje?“ „Nä, nä“, saat et Rita, „jangk ens flöck loore!“ Em Stänekajär leef et Len op der Balkong un verhaftich: Do soß e wieß Kning em Blomekaste. Ess et och janz bestemp uns Susi? Et Len dät vörsichtich dat Deer aanpacke, wat ävver räuhich setze blevv un kein Angs hatt. Jottsedank daach et Len, et ess uns Kning.
Wat wor bei de Pänz de Freud jroß, dat et Susi widder do wor.  

Ävver, dat Rötsel, wo dat Deer de janze Zick jewäs wor, ess nie erusjekumme. Eijentlich wor et inne och allemolde ejal. Et Susi wor widder do un dat wor de Haupsaach.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.