Jürgen Bennack

 

Kutt Ihr ens etz an siebzich Johr!

Et es wal jedem he hück klor:
Met siebzich es mer alt an Johr.
Mer kühmp beim op de Birje klemme,
vell winnijer beim Jläser stemme.
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Mer es ze alt, öm vell ze laufe,
beim Marathon, mem trimm-dich-Haufe.
Mer luurt der Sport vum Sofa us,
bloß simeleet es Sport Jenuss!
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Mer es zo alt sich ärch ze ploge,
deck wehdt der Buch un dönn de Hoore.
Su jeht de Schönheit dann fitü,
mer zeich nit jähn sich puddelröh
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Mer es zo alt, wie jeck ze wöhle,
de mietste han jenoch mem Föhle;
su fängk su mänche aahle Mann
akt’ell als Föttchensföhler an.
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Mer es zo alt wie jeck ze bütze,
un muss för Aids sich och nit schütze.
Doch, wenn ze Hus e Leevche setz,
nit emmer abstinent mer es.
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Et muß ne siebzigjöhrje Mann
nit alles dunn, wat hä dunn kann.
En Frauminsch meint, hä mäht der Spöles,
hä leever kipp a Kölsch, e köhles!
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!

Bes do met Siebzig noch ärg fit,
pröf, wat Do noch dun kanns, wat nit.
Do muss nit alles dun, wat jeiht
Och wann dat Nitdun Dir deiht leid.
Un wann ihr meint, dat wör nit wohr,
kutt ihr ens etz an siebzich Johr!